حقوق شهروندی
جنیدی: نقد هر چقدر هم در ظاهر آزار دهنده باشد، حق جامعه است 14 سپتامبر 2020

جنیدی: نقد هر چقدر هم در ظاهر آزار دهنده باشد، حق جامعه است

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به انتقاد اخیر به آموزش و پرورش عنوان کرد که نقد هر چقدر هم در ظاهر آزار دهنده باشد، حق جامعه است و نشان‌دهنده اهمیت کار آموزش است

حقوق شهروندی در ایران اسلامی: مراجع قانونی احقاق نقض حق اشتغال 18 ژوئن 2020

حقوق شهروندی در ایران اسلامی: مراجع قانونی احقاق نقض حق اشتغال

حقوق شهروندی از مهمترین سرفصل‌های حقوق در جامعه ما محسوب می‌شود. اهتمام ریاست قوه قضاییه به این موضوع، نگارنده را بر آن داشت تا سرفصل "حقوق شهروندی در ایران اسلامی" را فعال نموده و به تشریح این حقوق برای مخاطبان بپردازد.

حقوق شهروندی در ایران اسلامی: اجباری بودن پوشش بیمه سلامت برای همه آحاد جمعیت کشور 13 ژوئن 2020

حقوق شهروندی در ایران اسلامی: اجباری بودن پوشش بیمه سلامت برای همه آحاد جمعیت کشور

موضوع سلامت همگانی در سیاستهای کلان و برنامه‌های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است. در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، دولت موظف شده پوشش بیمه سلامت را برای همه آحاد جامعه انجام دهد. مشروح الزامات برنامه ششم در این مورد درسال اول برنامه، یعنی سال 1396 به شرح زیر است.

مراجع قانونی احقاق نقض حق اشتغال/ کسانی که از کار اخراج می‌شوند، به کجا شکایت کنند/در صورت غیرموجه بودن اخراج، حکم بازگشت کارگر اخراجی به کار صادر می‌شود 06 ژوئن 2020
حقوق شهروندی در ایران اسلامی:

مراجع قانونی احقاق نقض حق اشتغال/ کسانی که از کار اخراج می‌شوند، به کجا شکایت کنند/در صورت غیرموجه بودن اخراج، حکم بازگشت کارگر اخراجی به کار صادر می‌شود

حقوق شهروندی از مهمترین سرفصل‌های حقوق در جامعه ما محسوب می‌شود. اهتمام ریاست قوه قضاییه به این موضوع، نگارنده را بر آن داشت تا سرفصل "حقوق شهروندی در ایران اسلامی" را فعال نموده و به تشریح این حقوق برای مخاطبان بپردازد.

تکلیف قانونی دولت در کاهش مواجهه خانوارها با هزینه‌های کمرشکن سلامت از طریق بیمه‌های اجتماعی درمانی در برنامه ششم 01 ژوئن 2020

تکلیف قانونی دولت در کاهش مواجهه خانوارها با هزینه‌های کمرشکن سلامت از طریق بیمه‌های اجتماعی درمانی در برنامه ششم

ابتلا به بیماریهای خاص و سخت، از جمله مواردی است که علاوه بر آلام جسمی و روحی، هزینه‌های سنگین و کمرشکنی را به افراد در فرایند درمان تحمیل می‌کند که در مواردی حق حیات آنها را به چالش می‌کشد.

حتی متهمان و محکومان ایرانی هم از خدمات کنسولی محروم نمی‌شوند 01 ژوئن 2020
حقوق شهروندی در ایران اسلامی

حتی متهمان و محکومان ایرانی هم از خدمات کنسولی محروم نمی‌شوند

حقوق شهروندی از مهمترین سرفصل‌های حقوق در جامعه ما محسوب می‌شود. اهتمام ریاست قوه قضاییه به این موضوع، بخش دانستنی های حقوقی را بر آن داشت تا سرفصل "حقوق شهروندی در ایران اسلامی" را فعال نموده و به تشریح این حقوق برای مخاطبان بپردازد.

حقوق شهروندی در ایران اسلامی: چگونه پروانه کسب بگیریم 28 مه 2020

حقوق شهروندی در ایران اسلامی: چگونه پروانه کسب بگیریم

حقوق شهروندی از مهمترین سرفصل‌های حقوق در جامعه ما محسوب می‌شود. اهتمام ریاست قوه قضاییه به این موضوع، سبب شد سرفصل "حقوق شهروندی در ایران اسلامی" در این بخش فعال شده و به تشریح این حقوق برای مخاطبان بپردازیم.

حقوق شهروندی در ایران اسلامی: مراجع قانونی احقاق نقض حق اشتغال 27 مه 2020

حقوق شهروندی در ایران اسلامی: مراجع قانونی احقاق نقض حق اشتغال

حقوق شهروندی از مهمترین سرفصل‌های حقوق در جامعه ما محسوب می‌شود. در ادامه بخش هایی از حقوق مربوط به اشتغال بررسی می شود.

گزارشی از جدیدترین موارد نقض حقوق شهروندی در آمریکا 27 مه 2020

گزارشی از جدیدترین موارد نقض حقوق شهروندی در آمریکا

وضع حقوق بشر در آمریکا بغرنج‌تر از آن است که نشان داده می‌شود. چرا که اکثر نهاد‌ها و سازمان‌های بین المللی داعیه دار دفاع از حقوق بشر از سوی مقامات آمریکایی جهت عدم انتشار واقعیت این کشور تهدید یا تطمیع می‌شوند.

مصون‌سازی و افزایش توان بازدارندگی کشور در برابر تهدیدات حوزه سلامت 20 مه 2020

مصون‌سازی و افزایش توان بازدارندگی کشور در برابر تهدیدات حوزه سلامت

موضوع آمادگی کشور برای مقابله با تهدیدات حوزه سلامت در سیاستهای کلان و برنامه‌های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است. در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، بند "ر"ماده 74 به این موضوع اختصاص یافته است.