خانواده
تشریح مأموریت‌های دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضاییه 03 اکتبر 2020

تشریح مأموریت‌های دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضاییه

تحقق حمایت‌ها از زنان و خانواده و حمایت از اطفال و نوجوانان و تحقق پیشگیری رشدمدار از جمله ماموریت‌های اصلی دفاتر امور زنان و خانواده است.

اصل عفاف و کارکردهای آن در حقوق خانواده 17 ژوئن 2020

اصل عفاف و کارکردهای آن در حقوق خانواده

عفاف به معنای پاک دامنی، فقط یک اصل اخلاقی نیست، بلکه آثار فقهی متعددی بر آن بار می شود. در یک تقسیم کلی، کـارکردهای اصل عفاف در فقه و حقوق خانواده به «ایجابی‌» و «سلبی» تقسیم می‌گردد.

مروری بر دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه 18 مه 2020

مروری بر دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه

اسفندماه سال گذشته، از سوي رئيس قوه قضائيه "دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه" ابلاغ شد.

جرم انگاری و مداخله کیفری در حوزه خانواده 11 مه 2020

جرم انگاری و مداخله کیفری در حوزه خانواده

نـظام‌های مـختلف حـقوقی‌ از اصول جرم‌انگاری واحدی پیروی نمی‌کنند؛ اما تـحلیل قـوانین کیفری که‌ متأثر‌ از‌ فلسفه‌های سیاسی و حقوقی است، نشان می‌دهد که قانون‌گذاران بر پایـه اصـول چهارگانه آسیب، پدرسالاری قانونی، اخـلاق‌گرایی قـانونی‌ و ‌‌کمال‌گرایی‌ جـرم‏ انگاری مـی‌کنند