دادگاه اقتصادی
نیکبخت: قوه قضاییه هر ۳ ماه یک‌بار نحوه وصول مبالغ پرونده‌های اقتصادی را به اطلاع مردم برساند 19 سپتامبر 2020
یک وکیل دادگستری

نیکبخت: قوه قضاییه هر ۳ ماه یک‌بار نحوه وصول مبالغ پرونده‌های اقتصادی را به اطلاع مردم برساند

یک وکیل دادگستری گفت: جای آن دارد بعد از دو سال از اجرای استجازه رهبری برای تشکیل دادگاه‌های اقتصادی، قوه قضاییه تنها به میزان محکومیت‎های افراد اکتفا نکند و حداقل هر سه ماه یکبار میزان بازگشت وجوه پرداخت شده به صورت غیرقانونی توسط محکومان و نحوه وصول آن را به اطلاع مردم برسانند،‌ زیرا صرف محکومیت اشخاص نه ریشه و نه درمان درد است.