رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه
۳ مهر، برگزاری آزمون وکالت ۹۹ مرکز وکلای قوه قضائیه/بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، کارشناسان را با اطلاع ما انتخاب کنند 23 سپتامبر 2020

۳ مهر، برگزاری آزمون وکالت ۹۹ مرکز وکلای قوه قضائیه/بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، کارشناسان را با اطلاع ما انتخاب کنند

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه از برگزار آزمون وکالت این مرکز در ۳ مهر امسال خبر داد.