روزنامه رسمی کشور
لزوم اتخاذ سیاست‌ها و راهبرد‌های مدون در روزنامه رسمی کشور 19 سپتامبر 2020

لزوم اتخاذ سیاست‌ها و راهبرد‌های مدون در روزنامه رسمی کشور

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در جلسه مجمع سالیانه روزنامه رسمی کشور که با حضوراعضای هیأت مدیره آن تشکیل شد، گفت: با توجه به جایگاه و کارکرد مهم این نهاد، ضرورت دارد فعالیت‌های آن بیش از پیش بر اساس راهبرد‌های مشخص، سیاست‌های کارآمد و برنامه‌های مدون انجام شود.