رییس اورژانس اجتماعی کشور
دو سال حبس مجازات لایک کودک آزاری 18 سپتامبر 2020
رئیس اورژانس اجتماعی کشور

دو سال حبس مجازات لایک کودک آزاری

محمود علی‌گو، رئیس اورژانس اجتماعی کشور گفت: در قانون حمایت از اطفال آمده، هنگامی که افراد فیلمی از یک کودک آزاری در فضای مجازی می‌بینند اگر لایک کنند جرم محسوب می‌شود و ۶ ماه تا ۲ سال زندان دارد.