زندان مرکزی بوشهر
آزادی ۲ زندانی محکوم به قصاص نفس در بوشهر 18 سپتامبر 2020

آزادی ۲ زندانی محکوم به قصاص نفس در بوشهر

با تلاش و پیگیری اعضای شعبه ۱۴ شورای حل اختلاف مستقر در زندان و شعبه ویژه صلح و سازش در زندان مرکز‌ی بوشهر، دو خانواده که عزیزانشان به قتل رسیده بودند از حق قصاص گذشتند و به رهایی قاتلان رضایت دادند.