زن ایرانی
آیا ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی ممکن است؟ 21 سپتامبر 2020

آیا ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی ممکن است؟

مطابق با قانون ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی نیازمند اجازه دولت است.