شاکی
آیا می‌توان با استناد به فیلم ضبط شده، از شخصی شکایت کرد؟ 19 سپتامبر 2020

آیا می‌توان با استناد به فیلم ضبط شده، از شخصی شکایت کرد؟

بر اساس قانون ادله رسیدگی به پرونده‌ها مشخص هستند و باید دید که آیا فیلم و صدا هم جزئی از آن ها محسوب می‌شوند یا خیر.