شرکت بیمه
شرکت‌های بیمه چه وظایفی در برابر مردم دارند؟ 18 سپتامبر 2020

شرکت‌های بیمه چه وظایفی در برابر مردم دارند؟

بر اساس قانون اگر شرکت‌های بیمه به وظیفه خود عمل نکنند مطابق با قانون با آنها برخورد می‌شود.