طرح تحکیم بنیان خانواده
آشتی ۳۳ زوج در اجرای طرح تحکیم بنیان خانواده در ارومیه 22 سپتامبر 2020

آشتی ۳۳ زوج در اجرای طرح تحکیم بنیان خانواده در ارومیه

رییس شورا‌های حل اختلاف استان آذربایجانغربی از آشتی ۳۳ زوج در اجرای طرح تحکیم بنیان خانواده با میانجیگری اعضای شعب شورای حل اختلاف ویژه خانواده طی هفته گذشته در ارومیه خبر داد.