قاچاق شمش طلا
محکومیت ۵٠ میلیاردی قاچاقچی شمش طلا در کردستان 17 سپتامبر 2020

محکومیت ۵٠ میلیاردی قاچاقچی شمش طلا در کردستان

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان از اجرای حکم ۵٠ میلیارد ریالی برای تبعه عراقی به دلیل قاچاق شمش طلا خبر داد.