محمد حسن سرابیان
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تغییر کرد 22 سپتامبر 2020

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تغییر کرد

سید یاسر رایگانی با انتشار پستی در اینستاگرام از سخنگویی سازمان تعزیرات حکومتی خداحافظی کرد. محمدحسن سرابیان سخنگوی جدید تعزیرات است.