محمودآباد کرج
بازداشت تعدادی از اعضای شورای روستا و کارکنان دهیاری محمودآباد کرج 20 سپتامبر 2020

بازداشت تعدادی از اعضای شورای روستا و کارکنان دهیاری محمودآباد کرج

معاون دادستان عمومی و انقلاب کرج از بازداشت تعدادی از اعضای شورای روستا و کارمندان دهیاری محمودآباد خبر داد.