معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری
استان البرز موفق به کسب رتبه نخست دادرسی الکترونیکی در کشور شد 17 سپتامبر 2020

استان البرز موفق به کسب رتبه نخست دادرسی الکترونیکی در کشور شد

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان البرز از کسب رتبه نخست دادرسی الکترونیکی در کشور توسط این استان خبر داد.