مفاسد اقتصادی
وکیل طبری: به رأی بدوی اعتراض می کنیم 24 سپتامبر 2020

وکیل طبری: به رأی بدوی اعتراض می کنیم

وکیل مدافع طبری با بیان اینکه به رأی بدوی اعتراض خواهیم کرد، گفت: بر خلاف آنچه که به مردم منعکس شد، اتهامات موکل اساساً از موارد مفاسد اقتصادی نبود و نیست و در صلاحیت رسیدگی در دادگاه کیفری یک استان بوده است.