مهدی هاشمی
وکیل «مهدی هاشمی» آزادی او از زندان را تکذیب کرد 20 سپتامبر 2020

وکیل «مهدی هاشمی» آزادی او از زندان را تکذیب کرد

وکیل مهدی هاشمی، آزادی موکل خود از زندان را تکذیب کرد.