نشریات علمی
انتشار ۴۲ نشریه در بخش‌های مختلف دستگاه قضا 19 سپتامبر 2020
شورای نشریات علمی قوه قضاییه تشکیل می‌شود

انتشار ۴۲ نشریه در بخش‌های مختلف دستگاه قضا

رییس پژوهشگاه قوه‌قضاییه از تشکیل شورای نشریات علمی قوه‌قضاییه خبر داد و گفت: سیاست و رویکرد پژوهشگاه قوه قضاییه، حمایت و پشتیبانی از نشریات علمی قوه قضاییه است.