وزارت دادگستری
حمایت از ملت فلسطین و محکومیت عادی سازی روابط برخی کشورها با اسرائیل 06 اکتبر 2020
بیانیه مرکز مقاومت بسیج قوه قضاییه و وزارت دادگستری

حمایت از ملت فلسطین و محکومیت عادی سازی روابط برخی کشورها با اسرائیل

مرکز مقاومت بسیج قوه قضاییه و وزارت دادگستری در حمایت از ملت فلسطین و محکومیت عادی سازی روابط برخی کشور‌ها با اسرائیل بیانیه‌ای را صادر کرد.

لایحه تشکیل دادگاه دریایی به دولت ارائه شد 21 سپتامبر 2020

لایحه تشکیل دادگاه دریایی به دولت ارائه شد

وزارت دادگستری لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در زمینه تشکیل دادگاه دریایی را که به منظور رفع خلاء قانونی موجود در این زمینه تهیه شده، جهت سیر مراحل بررسی به کمیسیون لوایح هیات دولت ارائه کرده است.