وزارت کشور
ارائه لایحه اصلاح قانون ثبت احوال به دولت 22 سپتامبر 2020

ارائه لایحه اصلاح قانون ثبت احوال به دولت

وزارت کشور لایحه اصلاح قانون ثبت احوال را به کمیسیون لوایح هیات دولت ارائه کرد.