پارک ملی گلستان
پیگیری ویژه ساخت‌ و ساز‌ها در حاشیه پارک ملی گلستان 20 سپتامبر 2020

پیگیری ویژه ساخت‌ و ساز‌ها در حاشیه پارک ملی گلستان

رییس کل دادگستری استان گلستان، دادستان گالیکش را مامور بررسی موضوع ساخت و ساز کنار پارک ملی گلستان کرد.