کنسولگری
طلاق زن و شوهر ایرانی خارج از کشور چگونه است؟ 23 سپتامبر 2020

طلاق زن و شوهر ایرانی خارج از کشور چگونه است؟

اگر زن و شوهر ایرانی بخواهند در خارج از کشور از یکدیگر طلاق بگیرند باید موارد قانونی رعایت شود.