کودک آزاری
دو سال حبس مجازات لایک کودک آزاری 18 سپتامبر 2020
رئیس اورژانس اجتماعی کشور

دو سال حبس مجازات لایک کودک آزاری

محمود علی‌گو، رئیس اورژانس اجتماعی کشور گفت: در قانون حمایت از اطفال آمده، هنگامی که افراد فیلمی از یک کودک آزاری در فضای مجازی می‌بینند اگر لایک کنند جرم محسوب می‌شود و ۶ ماه تا ۲ سال زندان دارد.