کویت
قانون موافقتنامه خدمات هوایی دوجانبه بین ایران و کویت 17 سپتامبر 2020

قانون موافقتنامه خدمات هوایی دوجانبه بین ایران و کویت

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت که عضو کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‏ المللی می‏ باشند که در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۳۲۳ هجری شمسی برابر با ۷ دسامبر ۱۹۴۴ میلادی در شیکاگو برای امضاء مفتوح گردید و از این پس «طرفها‏ی متعاهد» نامیده می‏ شوند، به‌منظور تأسیس و بهره‌برداری از خدمات (سرویس‌های) هوایی بین و ماورای سرزمین‏ها‏ی خود به‌شرح زیر موافقت کردند.