گالیکش
ساخت و ساز در جوار پارک ملی گلستان/ احضار تعدادی از مدیران به دادستانی گالیکش 03 اکتبر 2020

ساخت و ساز در جوار پارک ملی گلستان/ احضار تعدادی از مدیران به دادستانی گالیکش

تعدادی از مدیران دستگاه‌های مرتبط با ساخت و ساز در جوار پارک ملی گلستان به دادسرای گالیکش احضار شدند.

پیگیری ویژه ساخت‌ و ساز‌ها در حاشیه پارک ملی گلستان 20 سپتامبر 2020

پیگیری ویژه ساخت‌ و ساز‌ها در حاشیه پارک ملی گلستان

رییس کل دادگستری استان گلستان، دادستان گالیکش را مامور بررسی موضوع ساخت و ساز کنار پارک ملی گلستان کرد.